Dato og klokkeslet for vielsen aftales med kordegnekontoret.
Mindst den ene af parterne skal enten bo i Gladsaxe Sogn – eller på anden måde have særlig tilknytning til sognet. Medlemskab af folkekirken er også en betingelse. 

I god tid inden vielsen – dog max. 4 måneder - skal man fremskaffe en prøvelsesattest via bryllupskontoret på Rådhuset. Denne prøvelsesattest afleveres på kirkekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner, som vil være tilstede under vielsen.
I god tid inden vielsen henvender man sig til den pågældende præst for at aftale tid til en samtale. 

Ønskes der navneændring i forbindelse med vielsen, kan ansøgningsskema findes p
å www.personregistrering.dk og afleveres i udfyldt og underskreven stand på kirkekontoret i det sogn, som parret bor i eller ved en elektronisk anmeldelse på www.borger.dk.

Skabes der navnefællesskab ved navneændringen, er den gebyrfri.


Fotografering i Kirken er i forbindelse med vielsen kun tilladt før første salme og efter sidste salme. Det er dog muligt at fotografere inde i kirken efter vielsen.

Der er 44 stolerækker i kirken. Hver stolerække har en lille vase, hvor man kan sætte en lille buket blomster i. Husk at give kordegn og kirketjener besked i god tid inden, når vaserne skal benyttes, så vi kan sørger for, at der er vand i vaserne. Gom eller familie kan i givet fald komme ca. en halv time før og sætte blomsterne i vaserne. Der kan være 2-3 blomster i de ca. 15 cm høje vaser.

Fuglefrø må ikke anvendes, når brudeparret kommer ud af kirken.