Kirkebil

Kirkebil kan bestilles til alle gangbesværede i sognet. Henvendelse herom kan ske til kordegnekontoret på tlf. 39 67 74 73.