Indskrivning til konfirmandundervisning finder sted, mens barnet går i 7. klasse i marts måned. 
Hvis barnet ikke er blevet døbt, vil dåben normalt finde sted først på efteråret. Undervisningen begynder normalt først i september.
Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der er døbt med den kristne dåb og har modtaget konfirmationsundervisning i kirken. Konfirmationerne finder normalt sted i april-maj måned.
Se i øvrigt den 
kgl. anordning om konfirmation .

Konfirmationsforberedelse 2018-19: Indskrivningsblanket kan downloades her fra hjemmesiden eller hentes på Kirkens kontor fra d. 1. februar 2018. 
 

Konfirmationen er altid Store Bededag eller Kristi Himmelfarts Dag for elever fra Gladsaxe skole. 

Konfirmationen er de sidste 2 lørdage i april for elever fra  Privatskolerne. 

Konfirmationsdagen vælges på indskrivningsblanketten.

Downloud tilmeldingsblanket

Flere oplysninger se:

https://gladsaxekirke.kw01.net/page/73/konfirmandundervisning