Når et barn er født, modtager sognet, hvor moderen bor, meddelelse om fødslen fra jordemoderen.

Hvis forældrene ikke er gift, kan de få faderskabet registreret ved at indlevere en 
omsorgs- og ansvarserklæring , indenfor 14 dage efter fødslen til kirkekontoret.
Omsorgs- og ansvarserklæringen kan også udfyldes og afleveres inden fødslen til kirkekontoret eller ved elektronisk anmeldelse på www.borger.dk.

Erklæringen skal være udfyldt med forældres og 2 vidners underskrifter dateret med samme dato.