Ifølge navneloven skal børn have et navn, som skal registreres, inden der er gået seks måneder. Det kan ske på to måder: Enten i forbindelse med dåb eller ved navngivning. 

Dåb
Kan i Gladsaxe Kirke foregå enten ved gudstjenesten om søndagen eller ved en dåbsgudstjeneste, som finder sted første lørdag i hver måned kl. 11.30. Dåb aftales almindeligvis med kirkekontoret. I god tid inden dåben kontakter man derefter den pågældende præst for at aftale tid til en samtale.

Bæres barnet ikke af sine forældre under dåben, er det vigtigt, at forældrene står eller sidder ved siden af, så barnet hele tiden kan se og høre sine forældre. 


Om faddere gælder at:

  • de skal være over konfirmationsalder
  • der skal være mindst to og højst fem foruden forældrene (gudmor og gudfar er også faddere)
  • den, der bærer barnet ved dåben, anses for fadder
  • det er tilstrækkeligt, at der er to til stede. De øvrige kan således være indskrevne faddere in absentia
  • forældre kan indskrives som faddere, men i så fald skal der herudover være mindst to faddere til stede

Kirkekontoret tilsender en blanket, hvor forældrene skriver barnets navn og faddernes navne og adresser. 
Familiestyrelsens lister over godkendte fornavne kan ses på 
www.familiestyrelsen.dk 

Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. 

Navngivning uden dåb
Dette gøres ved at forældrene udfylder en 
navngivningsblanket . Blanketten kan udfyldes og udprintes på www.personregistrering.dk eller navnet kan anmeldes elektronisk på www.borger.dk uden blanket.

Familiestyrelsens lister over godkendte fornavne kan ses på www.familiestyrelsen.dk .