Kirkekontor

Kordegn
Carolina Hartman Hammer

Kirkekontor
Provst Bentzons Vej 1 
2860 Søborg 
Tlf.: 39 67 74 73 
E-mail: gladsaxe.sogn@km.dk

Kirkekontorets åbningstider 
Kirkekontoret er åbent tirsdag til fredag kl. 10-14 og torsdag kl. 16-18 efter aftale. Indskrivning af bisættelser og begravelser kan også ske fra Gladsaxe Kirkegårdskontor, tlf. 39 67 70 08

Kirkekontoret er lukket 1. maj 2019