Kirkekontor

Kordegn
Carolina Hartman Hammer

Kirkekontor
Provst Bentzons Vej 1 
2860 Søborg 
Tlf.: 39 67 74 73 
E-mail: gladsaxe.sogn@km.dk

Skal du sende personfølsomme oplysninger til os, kan dette gøres via: https://sogn.dk/gladsaxe/ hvor du øverst til højre finder et link hvor der står ”sikker henvendelse”.

 

Kirkekontorets åbningstider 
Kirkekontoret er åbent tirsdag til fredag kl. 10-14 og torsdag kl. 16-18 efter aftale.

Indskrivning af bisættelser og begravelser kan også ske fra Gladsaxe Kirkegårdskontor, tlf. 39 67 70 08

 

Attester kan bestilles via borger.dk