Besøg i Dødsriget

 

Kulturer har forskellige forestillinger om, hvad der sker efter døden.

Afsættet tages i et besøg på Ny Carlsberg Glyptoteket og på Gladsaxe Kirkegård.

Eleverne skal arbejde med ægyptiske og kristne begravelsesritualer. Lærerkursus til projektet.

Tidspunkt: februar-april


Målgruppe: 4.-5. klasse


Kontakt: Sognepræst Roar Tuxen Lavik, tlf. 6166 8477 eller rtl@km.dk

Faste- og fastelavnsvandring

For at skabe viden om de historiske fastetraditioner, gennemgår eleverne først fastens dage og skikke hjemme i klassen. Herefter inviteres de på en sanse- og oplevelsesvandring i den lokale kirke.


Vandringen er inspireret af det "sensoriske teater", der lægger vægt på sanselige oplevelser, f.eks. duften af hvedemel, der leder tankerne hen på Hvide Tirsdag eller følelsen af asken, der følger med Askeonsdag, eller oplevelsen af at holde pause - fra noget, men rigtig gerne vil gøre ... f.eks. snakke eller lege.


Det kan være en lang og sej vandring - men måske bliver man let som et udpustet påskeæg til sidst...

Tidspunkt: marts-april


Målgruppe: 2.-4. klasse

Kontakt: Sognepræst Anne Elise Nielsen, tlf. 4498 8336 eller anneelisenielsen@hotmail.com

  
Gladsaxe kirke og kirkegård besøges af to 4. klasser fra Herlev Byskole.

Eleverne afmærker gravsteder og arbejder med symbolikken på gravstederne.
 

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev er et tilbud om vidensformidling til alle grundskoler i Gladsaxe og Herlev Kommuner. Skoletjenesten udbyder skæve, indholdstunge og filosofiske projekter, der lægger op til tværfaglige samarbejder, man altid med udgangspunkt i skolernes fag kristendomskundskab. Skoletjenesten er et samarbejde mellem alle kirker i Gladsaxe-Herlev Provsti. www.fsgh.dk