Apostlen Paulus – kursus

Underviser sognepræst, cand.theol., ph.d. Roar Tuxen Lavik

Kurset vil sætte fokus på Paulus´ liv og teologi.

Apostelen Paulus har skrevet 13 af brevene i Det nye Testamente, som i løbet af to generationer, var udbredt og anerkendt i hele kristenheden. Desuden er Apostlenes Gerninger et vigtigt kildeskrift for Paulus liv og virke – og skildrer udbredelsen af evangeliet fra Jerusalem til verdens ende.

Paulus blev født i Tarsus (Tyrkiet) som dengang var en vigtig romersk provins. Hans forældre var hæbræere, og hans far af Benjamins stamme. Paulus havde desuden romersk statsborgerskab. Han blev først uddannet teltmager og senere blev han uddannet på rabbinerskolen i Jerusalem af den ansete lærer Gamaliel. Paulus bekæmpede de kristne og var også ansvarlig for steningen af Stefanus - den første kristne martyr.

Paulus blev kristen, da Jesus mødte ham, mens han var på vej til Damaskus for at arrestere og fængsle de kristne. Derefter blev Paulus en brændende udbreder af evangeliet og foretog flere missionsrejser. Paulus led selv martyrdøden i Rom under kejser Nero i år 64.

Onsdag d. 16. januar, 13. februar, 6. marts, 10. april
kl. 19:15-21:00

 

Der serveres et letteres traktement undervejs.
Kurset er gratis.
Tilmelding

Tilmelding: Roar Tuxen Lavik, 
rtl@km.dk eller tlf. 61668477 eller
Tilmeld dig ved at klikke her

Jesu lignelser – kursus

Underviser sognepræst, cand.theol., ph.d. Roar Tuxen Lavik

 

Jesus benytter sig ofte af lignelser i sin forkyndelse.
Det er eksempelfortæller og billeder med klare og skarpe pointer.

Men lignelser kan være svære at forstå. Koden må først knækkes. Gennem dette kursus vil vi forsøge at finde ”nøglen”, der kan låse op for en dybere indsigt i lignelserne.

Vi vil arbejde med nogle af de mest kendte af Jesu lignelser i Lukasevangeliet, bl.a. lignelsen om ”den rige mand og Lazarus” (Luk 16,19-31), ”farisæeren og tolderen” (Luk 18,9-14) og ”de onde vinbønder” (Luk 20,9-19).

 

Undervisningen foregår følgende tirsdage:
18. september, 23. oktober, 20. november
kl. 19:15-21:00
i Laden, Provst Bentzons Vej 1. 

 

Der serveres et letteres traktement undervejs.
Kurset er gratis.
Tilmelding

Tilmelding: Roar Tuxen Lavik, 
rtl@km.dk eller tlf. 61668477
 

 

 

 

Intro-kursus i kristen tro

Ved sognepræst, ph.d., cand.theol. Roar Tuxen Lavik

Intro-kursus i kristen tro. 

I foråret 2017 vil vi beskæftige os med følgende emner: dåb, konfirmation, nadver, tilgivelse, Bibelen, Helligånden, menighed og kirke.

Hvad vil det sige at være kristen? Hvordan skal jeg forholde mig til tro og tvivl?

 

Dåbsundervisning for voksne

Kurset er for alle interesserede, men hvis man ikke er blevet døbt – og gerne vil modtage dåbsundervisning, kan forløbet afsluttes med dåb i Gladsaxe Kirke.
 

Konfirmation for voksne

Hvis man aldrig er blevet konfirmeret, kan kurset også bruges som konfirmandundervisning, og afsluttes med konfirmation for voksne i Gladsaxe Kirke.

Sted: Laden, Provst Bentzons Vej 1, 2860 Søborg 

Tid: Kurset foregår om onsdagen 
I 2017 kl. 19:15-21:00: 11/1; 25/1; 8/2; 22/2; 8/3; 22/3.

Program: Her

Tilmelding: til Roar Tuxen Lavik, rtl@km.dk eller tlf. 61668477