Gudstjenester

i Gladsaxe

Kirke

 

 

Oversigt over gudstjenester fremgår af forsiden       

Online Langfredagsgudstjeneste 2020:
https://vimeo.com/406137052