Medlemskab af Folkekirken opnår man kun ved dåb. Henvendelse om dåb kan ske til en af kirkens præster eller til kirkens kontor.

Er du døbt i et andet kristent trossamfund og ønsker at blive optaget i folkekirken, kan du henvende dig til en præst i folkekirken og medbringe din dåbsattest. 


Genindtrædelse, efter man har været meldt ud, sker ved en skriftlig anmodning om genoptagelse, som afleveres/sendes til kirkekontoret 

Udmeldelse af Folkekirken kan ske på en 
blanket, som skal afleveres på kirkekontoret.