De valgte og stedfortrædere ved valgforsamlingen 15.09.2020 kl. 19

Valgte kandidater:

Marianne Bate, Berit Rasmussen, Lis Bruun, Tine Bech-Willumsen, Hanne Carstensen, Aase Nielsen, Karin Opager Jensen, Nina Hviid, Anna Læssøe Jensen, Sten Engebrecht Frantzen, Jeppe Kaarde, Bjarne Dahlgaard

Opstillede Stedfortræder:

Anita Sæther, Jana H. Brodersen, Ulla Jungersen, Ulla Bate, Joy Rasmussen, Jens Aaman


Kandidatlister

Der kan indleveres kandidatlister, som udløser afstemningsvalg, og fristen for indlevering af kandidatliste er den 13. oktober klokken 24.00 i kirkens postkasse på Provst Bentzons Vej 1. Postkassen står til venstre i indkørslen, det er den nederste postkasse.

Kandidatlister kan også afleveres hos valgbestyrelsesformand Martin Karbech Mouritsen, Værebrovej 100, 1 – 7, 2880 Bagsværd, og Peter Brooker, Provst Bentzons Vej nr. 25, st. tv. 2860 Søborg.

Der er 12 medlemmer i Gladsaxe Kirkes Menighedsråd

Der skal være en stiller pr. opstillet kandidat, hver stiller skal udfylde og underskrive Kandidatlisten.

Menighedsrådets funktionsperiode er fire år, og starter 1. december 2020.

Kandidatlister skal udarbejdes på godkendt blanket fra Kirkeministeriet.

 

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at ringe til kirkekontoret, tirsdag – fredag klokken 10-14 på telefon 39 67 74 73 #1, eller til valgbestyrelsesformand Martin Karbech Mouritsen 31 53 79 77 og medlem af valgbestyrelsen Peter Brooker 39 69 72 58.