Kirketjener ved Gladsaxe Kirke

En stilling som kirketjener ved Gladsaxe kirke ønskes besat pr. 15. august 2019. Stillingen er en deltidsstilling (ca. 60%) med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 22 timer.

Stillingen som kirketjener indebærer - i samarbejde med øvrige kirkemedarbejdere - bl.a.

*  Aktiv deltagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger

*  Renholdelse af og tilsyn med kirke og sognehus

*  Indkøb og koordinering af lettere forplejning i forbindelse med kirkelige handlinger, møder, koncerter m.v.

*  Der må påregnes arbejde mindst hver anden weekend og lejlighedsvis aftenarbejde

 

Vi søger en medarbejder, der

*  kan arbejde selvstændigt

*  har en veludviklet sans for rengøring og praktisk arbejde

*  kan se sig selv i et konstruktivt samarbejde med kirkens øvrige personale og frivillige

 

Vi søger en medarbejder, der har eller forventer at skulle tage kirketjenerkursus

Løn og ansættelsesvilkår efter OAO-S Fællesoverenskomst og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening med tilhørende Protokollater.

Lønnen for stillingen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr. - 348.377,94 kr. (nutidskroner) ved 37 timer. Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Skriftlig ansøgning med relevante bilag mailes til 7130fortrolig@sogn.dk senest den 14. juli 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 29.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson: Martin Karbech Mouritsen, tlf. 31537977, martinkmouritsen@msn.com eller daglig leder: Sognepræst Roar Tuxen Lavik, tlf. 61668477, RTL@KM.DK