Gladsaxe Kirkes
epitafier
skal reddes

 

Et fundraisingprojekt

For borgere og
erhvervsdrivende

Gladsaxe Kirkes
tre bevaringsværdige epitafier
er i dårlig forfatning.

Men nationalmuseet og eksperter vurderer,
at de skal og kan reddes for eftertiden.

Prisen er 500.000 kr.

 

Det er en stor opgave, men vi håber, at borgere og erhvervsliv i Gladsaxe vil bakker op!

Det drejer som om at bevare en helt unik kulturarv, hvilket vil forskønne kirkerummet.

Støtte går ubeskåret til selve restaureringsprojektet.

Ønsker du at støtte projektet med donationer, 
hører vi gerne fra dig.

Når epitafierne er blevet restaurerede, vil alle donorer blive indbudt til en festlig markering.

 

For mere info om, hvordan du eller dit firma kan støtte projektet, kan du kontakte: 

 

 

Menighedsrådsformand
Martin Karbech Mouritsen
Email: martinkmouritsen@msn.com
Tlf. 31537977

Sognepræst
Roar Tuxen Lavik
Email: RTL@km.dk
Tlf. 39551111