Menighedsrådsvalg 2016

Fredsvalg i Gladsaxe

I Gladsaxe sogn bliver der fredsvalg. Der er kun indkommet én liste til valget, som derfor er valgt. Derfor skal sognebørnene ikke til stemmeurnerne d. 8. november. Navnene på menighedsrådsmedlemmerne offentliggøres senere.

 

Hvor kan jeg få nærmere oplysninger om menighedsrådsvalget?

Tirsdag d. 13. september kl. 19 afholdes der orienterings- og opstillingsmøde i Laden, Provst Bentzons Vej 1, 2860 Søborg, hvor du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

 

Hvor mange medlemmer skal der vælges?

- Der skal vælges 12 medlemmer til menighedsrådet foruden suppleanter til den næste 4-årige periode.

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, som arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd. 

Kom til orienteringsmøde. 

Alle menighedsråd indbyder til et offentligt orienteringsmøde, der er for alle – uanset om du vil stille op eller ej. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. Find dit sogn på listen til højre. 

Bliv kandidat. 

Menighedsrådet afholder et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget. Det er altså her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste.

Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i praksis”)

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere. 

Vælg dit menighedsråd.
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd. Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet den 8. november 2016.

Opstillingen i praksis.
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres senest den 27. september 2016 kl. 19.00 til indleveringsstedet i sognet. 

Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside.

Orienterings- og opstillingsmøde.
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 Gladsaxe Sogn, Provst Benzons Vej 1, 2860 Søborg
• Der skal vælges 12 rådsmedlemmer

Ovenstående beskriver hovedreglerne for menighedsrådsvalget. Find detaljerne på 
www.menighedsraadsvalg2016.dk

 

Orientering om valgregler her