Overvejer du at melde dig ud af Folkekirken, vil vi gerne bede dig overveje følgende:

 

Hvilke konsekvenser har en udmeldelse af Folkekirken?
Det er jo ikke blot et spørgsmål om at spare nogle skattekroner, men samtidig tab af en række privilegier i form af anvendelse af kirker og præstelig betjening, ligesom udgifterne ved begravelse og bisættelse er langt, langt større.

 

Når man melder sig ud af Folkekirken, mister man retten til kirkelig betjening og præstelig medvirken.

Man bør derfor overveje:

1) Har man en drøm om at blive gift i en kirke eller ej?

2) Man bør også drøfte med sine nærmeste, hvordan man vil forholde sig, hvis ulykken sker og man skal bisættes eller begraves. For er man ikke medlem af Folkekirken, har man mistet retten til brug af kirkerne, ligesom man har fraskrevet sig præsters medvirken. Det kan efterlade ens nærmeste og pårørende i en meget vanskelig situation, hvor de ikke får den hjælp, de ellers ville have fået – ligesom kirkens rammer til tage afsked ikke længere er en mulighed.

3) Endelig er udgifterne til kirkegården betydelig større for ikke-medlemmer.

 

Dette bør nøje overvejes, gennemtænkes og drøftes inden udmeldelsen af Folkekirken finder sted. Kontakt også gerne en præst for en samtale.

 

Ønsker du fortsat at udmeldelse af Folkekirken se da nærmere på www.gladsaxekirke.dk 

 

Udmeldelse af Folkekirken kan ske på en blanket, som skal afleveres på kirkekontoret, eller via sikker mail:

Skal du sende personfølsomme oplysninger til os, skal du gøre det via: https://sogn.dk/gladsaxe/ hvor du øverst til højre finder et link hvor der står ”sikker henvendelse”.