Påske  og påskelam

Skærtorsdag aften indstifter Jesus nadveren, efter at han har spist påskelammet sammen med disciplene.

Nadveren er en delagtiggørelse i Jesus og alt det, han har gjort for os. Nadveren er fællesskab med Jesus, der peger frem mod den fuldkomne fest i himmelen.

Gudstjenesten afholdes skærtorsdag d. 9. april 2020 kl. 17.00 i Gladsaxe kirke med sognepræst Roar Tuxen Lavik.

Efter gudstjenesten indbydes til middag i Laden, hvor der bl.a. serveres lammekølle. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding til Roar Tuxen Lavik
RTL@km.dk eller 61668477