Torsdag d. 9. april 2020, kl. 18:00

Skærtorsdagsgudstjeneste d. 9. april 2020 kl. 17 i Gladsaxe Kirke og efterfølgende spisning i Laden.
Skærtorsdag spiste Jesus sammen med sine disciple for sidste gang, inden han blev korsfæstet. Her indstiftede han nadveren for sine disciple og bad dem mindes ham, hver gang de siden delte brød og vin. Derfor holder vi denne dag aftengudstjeneste med fokus på nadveren og måltidsfællesskabet.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Laden, hvor menuen står på lammekølle.
Tilmelding direkte online eller til sognepræst Roar Tuxen Lavik på RTL@km.dk eller tlf. 6166 8477  

Se omtale her

Sted
Laden - lok 2, Provst Bentzons Vej, 2860 Søborg, Danmark